About

यो एक अव्यक्त शब्दहरुको व्यक्तता भएको ठाँउ, कतिपय कुराहरु प्रति रोष राख्दै समाजमा जान नसकिने हुनाले यहाँ लेख्न कोशिस गर्छु। सूचना र ज्ञानले भ्याए सम्मको जानकारी बमाेजिम लेख्छु ।